Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Laarne ontvangt het 70e SAVE-label

Gemeente Laarne ontving gisteren, donderdag 13 december, haar derde (!) SAVE-label na twee jaar werken aan een veiliger verkeer in de gemeente. In het voorbije actieplan werd vooral hard ingezet op preventie. Samen met de partners (politie, scholen, vrijwilligers) wordt geprobeerd om ongevallen in de eerste plaats te voorkomen. En dat kan op verschillende manieren. Kinderen krijgen een dodehoekpreventie, trage wegen worden opgewaardeerd, het gemotoriseerd verkeer wordt beperkt in bepaalde straten, … En dit alles telkens met dezelfde doelstelling, namelijk dat het verkeer veiliger wordt voor iedereen.
181213-Laarne-foto


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be