Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Kapellen en Stabroek, samen PZ Noord, ondertekenen het SAVE-charter

Op vrijdag 13 november 2015 ondertekenden Kapellen en Stabroek samen als 57e en 58e in Vlaanderen het SAVE-charter. Samen vormen deze twee gemeenten PZ Noord. Deze zone is de 5e zone die samen hun handtekening onder het SAVE-charter plaatst. Politiezones die hen voorgingen zijn: PZ Voorkempen, PZ Rupel, PZ Erpe-Mere & Lede en PZ Klein-Brabant

De SAVE-actieplannen voor beide gemeenten zijn al in opmaak. Dirk Van Mechelen, de burgemeester van Kapellen hierover: ‘Naast infrastructurele maatregelen zal er vanuit de politiezone en het gemeentebestuur tevens een actief sensibilisatie- en educatiebeleid gevoerd worden. De scholen worden hierbij nauw betrokken.’ Voor de burgemeester van Stabroek, Rik Frans, is het simpel: ‘Maak alles bespreekbaar! Het beleid wil luisteren en zal alles in het werk stellen om de verkeersveiligheid voor iedereen te garanderen.’

Toen de korpschef een eerste maal van dit initiatief op de hoogte werd gebracht was hij onmiddelijk gewonnen voor het idee erachter. ‘Dit vooral door de geïntegreerde en integrale aanpak… Geïntegreerd werken is zeer belangrijk. De politie moet hier vooral flankerende werken en niet outer verkeersopvoedend. Verkeersopvoeding is geen werk voor politie en justitie alleen, en zeker niet exclusief via repressie.’, korpschef Luc Gers


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be