Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Jette ondertekent het SAVE-charter

In de gemeente Jette werd op dinsdag 4 juni het SAVE-charter ondertekend.

Daarmee is Jette de eerste Brusselse gemeente die dit doet.

Voor de gemeente is dit een herbevestiging van hun engagement om heel concreet te werken rond verkeersveiligheid.

Jette is dan ook al langer een voortrekker inzake verkeersveiligheid in het Brusselse Gewest.  

Hopelijk inspireert dit andere Brusselse gemeenten om ook met het charter actief te werken aan verkeersveiligheid.

Het charter werd ondertekend door Hervé Doyen (Burgemeester), Nathalie De Swaef (Schepen van mobiliteit), Bernard Van Nuffel (Schepen van ondermeer energie en wagenpark), politiecommissaris Vandorpe en gemeentesecretaris Benjamin Goeders.

 

jette040619


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be