Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Izegem ondertekent SAVE-charter

Het opstellen van het SAVE-actieplan in Izegem gebeurde vooraleer de stad op 07/12/2016 ondertekende. Hierbij speelde het OVK-lid Heidi Deveeuw, mama van Kevin, een belangrijke rol. Ze zorgde ervoor dat dit op de agenda van de stad kwam en dat ze ook effectief de stap zette om in te stappen in het project. Izegem ondertekende als  20e in West-Vlaanderen en 76e in Vlaanderen.

izegemEnkele van de acties die in het actieplan werden opgenomen zijn: vaste bespreking van ongevalsanalyse op commissie openbare werken en mobiliteit, betrekken jongeren en scholen bij analyse knelpunten, opwaarderen trage wegen, actualisatie schoolfietsroutekaarten, opdrijven controles rond fietsverlichting/foutparkeren/modder op de weg/…, herziening van de verkeerseducatie op scholen…

Een opvallende actie in Izegem is er één rond de nazorg na een verkeersongeval. De stad wil samen met de relevante partners zoals de dienst slachtofferhulp van de politie, het CAW en OCMW nagaan op welke manier families ondersteund kunnen worden in de weken na een ongeval. Dit kan bijvoorbeeld gaan over maaltijden aan huis, poetshulp of kinderopvang. Zo tracht de stad de noden van praktische aard mee in te vullen indien deze aanwezig zijn en biedt ze een zekere steun. Het gaat echter niet om psychosociale hulpverlening.


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be