Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Ieper ondertekent SAVE-charter

De 16e ondertekening van het SAVE-charter in West-Vlaanderen vond plaats op 9 mei in Ieper. In Vlaanderen is het al de 66eondertekening. Ook in Ieper werd al voor de ondertekening een SAVE-actieplan opgesteld. Enkele acties uit hun actieplan zijn onder andere: een ongevalsanalyse voor de voorbije 3 jaar, het inventariseren van de missing links op Iepers grondgebied, deelname aan de testkaravaan van de Provincie om het gemeentepersoneel te sensibiliseren, overleg met scholen rond VERO’s (vaste verkeerseducatieve routes in het straatbeeld), fietsxamens en andere verkeerseducatieve initiatieven…

Ieper ondertekening def


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be