Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Houthulst ondertekent het SAVE-charter

Houthulst ondertekende voor hun gemeenteraad van 15 maart 2016 het SAVE-charter, als 14e in West-Vlaanderen en 65e in Vlaanderen. Ze keurden aanvullend op de ondertekening al meteen hun SAVE-actieplan goed. Een actie is onder andere de campagne ‘Met moate deur de straete’. Dat is vooral een sensibiliseringscampagne met foto’s, flyers, informatie en inspraak van de bewoners.  De kinderen krijgen een fluojasje, er is ingezet op verkeersopvoeding, er wordt een campagnebeeld opgehangen doorheen gans Houthulst en de politie werkte mee.

afbeelding ondertekening

“Nu steken we nog een tandje bij”, zegt schepen van Mobiliteit Tessa Vandewalle (CD&V). “We hebben een actieplan verkeersveiligheid gemaakt en nog dit jaar starten we met de eerste investeringen. Dit actieplan omvat de aanpak van twee onveilige kruispunten: het kruispunt Stokstraat – Groene Bosdreef – Jonkershovestraat en het kruispunt Stationsstraat – Kouterstraat. Om de veiligheid te verhogen plaatsen we onder meer bijkomende wegversmallingen. Daarnaast realiseren we een nieuwe trage weg, die de Zevende Geniestraat verbindt met de basisschool in de Terreststraat. Dat komt vooral de kinderen uit de aanpalende woonwijken ten goede.”


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be