Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Hoogstraten ontvangt het 62e SAVE-label

Na de charterondertekening twee jaar geleden is hard geïnvesteerd in verkeersveiligheid en -leefbaarheid. Dit uit zich onder andere in nieuwe of verbeterde fietspaden, veilige schoolomgevingen, invoering van een adviesroute voor vrachtwagens enzovoort. Belangrijk is ook de aanstelling van een mobiliteitsambtenaar, waardoor verkeersveiligheid  een constant aandachtspunt wordt.SAVE-label-Hoogstraten


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be