Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Glabbeek ontvangt het 66e SAVE-label

Ook Glabbeek bekwam na een geslaagde actieperiode een SAVE-label. Na het in kaart brengen van missing links voor voetgangers en fietsers en een analyse van de gevaarlijke verkeerspunten werden volgende prioriteiten naar voor geschoven: veiligere schoolomgeving, de aanleg van een (boven)lokaal functioneel fietsroutenetwerk, een hogere pakkans voor overtreders en trajectcontrole en aanpassingen aan de gevaarlijke steenweg N29 (in samenspraak met AWV). Het was in de nieuwe school De Springplank dat het label uitgereikt werd. Deze gemeenteschool werd heel wat veiliger dankzij een autoluwe voorzijde, nieuwe voetpaden en knipperende LED-lichten bij de zebrapaden.

180702-Glabbeek


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be