Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Essen ondertekent SAVE-charter

De 68e ondertekening van het SAVE-charter gebeurde door Essen op 20 juni (22e in de provincie Antwerpen). Ook hier is het SAVE-actieplan al af en kan het van start gaan.

Essen ondertekeningSchepen van Verkeer Brigitte Quick: “Met de heraanleg van de Moerkantsebaan en het nieuwe fietspad lang de Nieuwmoersesteenweg rondden we al twee projecten af. Ook de fluoactie en de verkeersluwe landbouwwegen verhogen de verkeersveiligheid in onze gemeente. Begin augustus komen er bijkomend verkeerslichten aan het kruispunt Stationsstraat-Kloosterstraat-Molenstraat.” Dit laatste kruispunt ligt op een belangrijke as voor schoolgaand verkeer. “Ook de kruispunten Watermolenstraat-Over d’Aa en Spijker-Nieuwmoersesteenweg worden beveiligd en er komt meer verlichting op oversteekplaatsen. De gemeente plant eveneens een uitbreiding van de zone 30.”

Daarnaast wordt er onder andere ook gewerkt aan een vernieuwing van de schoolbereikbaarheidskaarten, zullen de scholen in Essen hun deelname aan het Octopusplan actualiseren, zijn de middelbare scholen ter sensibilisering aanwezig op de avant-première plaats van ‘Fractie van een seconde’ een nieuwe voorstelling van Rondpunt vzw…


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be