Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Destelbergen krijgt SAVE-label

Het gemeentebestuur van Destelbergen zet in op verkeersveiligheid met als extra aandachtspunt de zachte weggebruiker, in het bijzonder voor kinderen en jongeren. Op 18 maart 2014 ondertekende Destelbergen het SAVE-charter. Hiermee ging ze het engagement aan te werken aan een SAVE-actieplan verkeersveiligheid gestoeld op de SAVE-doelstellingen. Het SAVE-charter bezorgde de nodige houvast bij de recente herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Bijkomende inspanningen op het vlak van fietsbeleid en in de schoolomgevingen komen hierin duidelijk naar voDestelbergen uitreikingor.

De gemeente kreeg op 28 april 2016 het SAVE-label omdat ze hun SAVE-actiejaar succesvol heeft afgerond. Destelbergen is daarmee de twintigste gemeente die het SAVE-label krijgt en de vijfde gemeente in Oost-Vlaanderen, na Sint-Niklaas, Wetteren, Laarne en Zele.

Via deze weg worden de beleidsprioriteiten binnen het bestuursakkoord kracht bijgezet. Door in te zetten op meer verkeersveiligheid is de gemeente overtuigd dat er ook een hogere verkeersleefbaarheid in de gemeente wordt nagestreefd.


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be