Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Deerlijk ondertekent het SAVE-charter

Op woensdag 12 december 2012 zal de gemeente Deerlijk officieel het SAVE-charter Steden & Gemeenten ondertekenen.

Deerlijk wordt hiermee de 12de Vlaamse gemeente (en de 3de West-Vlaamse) die haar officieel engagement voor meer verkeersveiligheid uitdrukt door het charter van OVK te ondertekenen. Na de ondertekening zal de gemeente, in samenwerking met OVK, een actieplan verkeersveiligheid opstellen waarin ze duidelijk weergeeft welke acties ze zal ondernemen op het SAVE-label te behalen.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om deze ondertekening van het bij te wonen op woensdag 12 december om 18.30 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis van Deerlijk, Harelbekestraat 27.

 


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be