Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Coaching verkeersveiligheid voor SAVE Steden & Gemeenten

Het SAVE-charter biedt gemeenten die willen werken aan verkeersveiligheid een kader en vraagt een concreet engagement om tot actie over te gaan. Om steden en gemeenten in dit engagement verder te ondersteunen heeft Ouders van Verongelukte Kinderen-SAVE vzw, samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), een coaching met deskundige begeleiding uitgewerkt: coaching verkeersveiligheid voor SAVE Steden & Gemeenten. De coaching wil de gemeente ondersteunen in het vormgeven van haar engagement. Het zorgt voor een doorgedreven analyse van de huidige situatie in een gemeente. Deze analyse vormt een voedingsbodem voor het (2e) SAVE-actieplan.

In het stappenplan van SAVE Steden & Gemeenten volgt een gemeente idealiter de coaching vooraleer een (2e) SAVE-actieplan opgemaakt wordt.

stappenplan-met-coaching

 

 

Het proces van de coaching ziet er als volgt uit:

afbeelding-schema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kan een gemeente die instapt verwachten van de coaching?

  1. Een overzicht van hoe u als lokale overheid kunt inzetten op verkeersveiligheid.
  2. Een SWOT-analyse van uw huidig verkeersveiligheidsbeleid onder begeleiding van een studiebureau.
  3. Een terreinbezoek in uw gemeente.
  4. Via terreinbezoeken in gelijkaardige gemeenten inzicht in hoe ook zij een antwoord proberen te bieden op gedeelde uitdagingen.
  5. Terugkoppeling van de analyses, terreinbezoeken, aanbevelingen en ervaringen over de verschillende gemeenten heen.
  6. Concrete aanbevelingen en advies op maat die u in staat moeten stellen uw lokaal verkeersveiligheidsbeleid (acties, maatregelen, plannen …) verder uit te bouwen en het SAVE-actieplan verder invulling te geven.

 

De deelname voor het volledige traject kost 750 €.

 

Vragen? Contacteer Stijn Dhondt, Beleidsmedewerker Vorming Professionals bij de VSV via

015 44 32 64 of stijn.dhondt@vsv.be


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be