Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Archief van ‘Updates’

Sint-Niklaas ontvangt het 73e SAVE-label

Na eerdere labelingen (in 2013 en 2015) ontving Stad Sint-Niklaas op vrijdag 15 februari nu ook een derde SAVE-label. Realisaties uit dit derde actieplan zijn onder meer een doorgedreven ongevallenanalyse, sterke implementatie van het STOP-principe (verkeersluwe binnenstad, sturend parkeerbeleid, integraal fietsbeleid) en vooral veel aandacht naar veilige schoolomgevingen. Het was dan ook in de heraangelegde schoolomgeving van de St-Carolusschool dat het label plechtig werd overhandigd. Proficiat!


SAVE-uitwisselingsdag “Samen-werken aan een verkeersveilige omgeving”

Meer dan 80 aanwezigen, die het barre weer trotseerden, maakten van de SAVE-uitwisselingsdag een echt succes. Burgemeesters, schepenen en mobiliteitsprofessionals kwamen samen om ideeën en projecten rond verkeersveiligheid uit te wisselen.

Op deze tweede uitwisselingsdag konden de deelnemers kiezen uit zes verschillende workshops. Handhaving, openbare ruimte, gedragsverandering, zwaar verkeer, samenwerking,…het kwam allemaal aan bod.

De workshop rond het innovatieve SAVE 2.0 kende groot succes. SAVE 2.0 wil ongevallen voorkomen door deze grondig te analyseren, en op basis daarvan doelgerichte maatregelen te treffen. Daarbij wordt rekening gehouden met omgevingsfactoren maar ook met het gedrag en de interactie tussen de verschillende weggebruikers.

Op deze tweede uitwisselingsdag zagen we dat verkeersveiligheid voor veel steden en gemeenten steeds belangrijker wordt. Het was mooi te zien hoe gemeenten van elkaar leren en elkaar versterken om te komen tot een beter preventiebeleid.

save_uitwisselingsdag


Merelbeke ontvangt het 72e SAVE-label

De gemeente werkte onder andere aan de opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse, voerde een eerste fietsstraat in in de omgeving van de school in de Kloosterstraat en voerde een sensibiliserende campagne om de zones 30 te respecteren. Daarnaast werd ook duidelijk de kaart getrokken van samenwerking, dit zowel “intro muros” (tussen de gemeentediensten onderling) als naar andere organisaties toe, zoals bv. met Inter vzw, de Voetgangersbeweging, AWV, Mobiel 21, etc. Mooi zo!


Kuurne ondertekent het 101e SAVE-charter

In aanwezigheid van de voltallige gemeenteraad werd gisteren, donderdag 13 december, het SAVE-charter door gemeente Kuurne ondertekend. Vooral voor de politiezone VLAS was dit wel heel bijzonder aangezien ook de andere aangesloten gemeenten Lendelede en Kortrijk al SAVE-gemeenten zijn. De voorbije legislatuur heeft Kuurne vooral ingezet op de fiets. Fietsen moet immers nog aantrekkelijker en veiliger gemaakt worden, vooral aan de schoolomgevingen in het centrum.
181213-Kuurne-foto


Wetteren ontvangt het 71e SAVE-label

Wetteren was op 22 september 2011 de eerste gemeente om het SAVE-charter te ondertekenen en kreeg twee jaar later als eerste gemeente een SAVE-label. Op 13 december 2018 werd een derde actieplan succesvol afgerond en beloond met een nieuw SAVE-label.
Een grote uitbreiding van de zone 30 op het grondgebied, de grondige heraanleg van de omgeving van het Scheppersinstituut, de opening van een eerste Wetterse fietsstraat: alle getuige ze van een continue inzet van het gemeentebestuur voor verkeersveiligheid.
1811213-Wetteren-foto


Laarne ontvangt het 70e SAVE-label

Gemeente Laarne ontving gisteren, donderdag 13 december, haar derde (!) SAVE-label na twee jaar werken aan een veiliger verkeer in de gemeente. In het voorbije actieplan werd vooral hard ingezet op preventie. Samen met de partners (politie, scholen, vrijwilligers) wordt geprobeerd om ongevallen in de eerste plaats te voorkomen. En dat kan op verschillende manieren. Kinderen krijgen een dodehoekpreventie, trage wegen worden opgewaardeerd, het gemotoriseerd verkeer wordt beperkt in bepaalde straten, … En dit alles telkens met dezelfde doelstelling, namelijk dat het verkeer veiliger wordt voor iedereen.
181213-Laarne-foto


Maarkedal ontvangt het 69e SAVE-label

In het mooie Maarkedal konden we op dinsdag 11 december het SAVE-label overhandigen aan het gemeentebestuur. Tijdens het voorbije actieplan werden vooral de schoolomgevingen verkeersveiliger gemaakt. Een schoolroutekaart (die de veiligste route aangeeft om naar school te komen) werd aangemaakt en ook infrastructurele aanpassingen werden genomen. Maar ook fietspaden werden aangelegd. Vooral het Hollebeekpad, zo’n 22 km lang fietspad rond de gemeente, is een mooi alternatief voor de openbare weg, waardoor de kinderen toch veilig naar school kunnen fietsen. In de toekomst plant de gemeente om nog meer in te zetten op de uitbreiding van het trage wegen-netwerk, teneinde zo ook een een fietsvriendelijke gemeente te worden.181211-Maarkdal-foto


Vilvoorde ontvangt het 68e SAVE-label

De stad Vilvoorde kreeg haar labeluitreiking na 2 jaar werken rond verkeersveiligheid. Een deel van de Leuvensestraat en het hele marktplein werden autovrij. Er werden op vraag en met steun van de scholen verschillende schoolstraten ingericht. Er kwam een gecentraliseerd fietsexamen voor de leerlingen van de lagere scholen.

Daarnaast werd een mobiliteitsraad opgericht waar lokale actoren samen werken aan meer verkeersveiligheid. En dat is misschien wel het voornaamste actiepunt, de samenwerking tussen de verschillende actoren. Met de “s” van SAVE: zo hoort het.

Maar daar houdt het niet op. Ook naar de toekomst toe blijft werken aan verkeersveiligheid belangrijk. Het infrastructuurbudget wordt de volgende jaren verder opgetrokken. En de stad wil werk maken van een tweede SAVE-actieplan.


Maaseik ondertekent het 100e SAVE-charter

Het bijzonder charmante stadje Maaseik was toneel voor de ondertekening van het 100e SAVE-charter. In aanwezigheid van stadsbestuur, politie, heel wat van onze OVK-leden (uit Limburg en daarbuiten) en de gedeputeerde voor verkeersveiligheid Jean-Paul Peuskens werd het charter ondertekend in de statige raadzaal.

Maaseik wil actief inzetten op meer verkeersveiligheid en extra inspanningen leveren om deze te verhogen. Enkele infrastructurele werken die al begonnen zijn, tonen aan dat het gemeentebestuur hier wel al aandacht aan schenkt, zoals de aanleg van verschillende fietspaden (Rotemerlaan, Breeërweg, Gruitroderlaan en Diestersteenweg) en een rotonde en oversteekvoorzieningen ter hoogte van de schoolomgeving bij de Sint-Jansberg. In het nieuwe actieplan zal vooral de inzet op sensibilisatie van inwoners / bestuurders in het kader van gedragswijziging in het verkeer een belangrijk actiepunt worden. To be continued!

 

180703-Maaseik


Izegem ontvangt het 67e SAVE-label

Ook stad Izegem werd bekroond met een labeluitreiking na anderhalf jaar werken rond verkeersveiligheid. Heel concreet ging het onder meer de bevraging van de jeugdraad voor infrastructurele aanpassingen rond jeugdlokalen, snelheidsremmende maatregelen bij de schoolpoorten (Lendeleedsestraat en Leenstraat), nieuwe trage verbinding aan de school in de Bosmolens. Maar het voornaamste actiepunt was wel de samenwerking tussen de verschillende actoren. Met de “s” van SAVE: zo hebben we het graag!

 

180703-Izegem


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be