Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Archief van ‘Updates’

Dilsen-Stokkem ondertekent het 114e SAVE-charter

In de stad Dilsen-Stokkem werd op woensdag 6 november het SAVE-charter ondertekend. Daarmee is ze de 114de gemeente in het Vlaamse gewest die in het SAVE-traject stapt.

Verkeersveiligheid is belangrijk voor Dilsen-Stokkem. Zij wenst daarbij extra in te zetten op de veiligheid van de jeugd. Dilsen-Stokkem kent een uitgebreid onderwijsnetwerk, met dus ook heel wat schoolomgevingen. Het belang van verkeersveiligheid en aandacht voor voetgangers en fietsers kan ook niet genoeg onderstreept worden. Het gemeentebestuur gaat nu een actieplan uitwerken. Daarin wordt onder meer gewerkt rond het STOP-principe en de afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren. Door het charter te ondertekenen is de eerste stap gezet en geeft de gemeente een signaal om blijvend werk te maken van verkeersveiligheid.

tokkemondertekeningklein.jpg”>tokkemondertekeningklein-300×169.jpg” alt=”dilsenstokkemondertekeningklein” width=”300″ height=”169″ />


Heusden-Zolder ontvangt het 79e SAVE-label

De Limburgse gemeente Heusden-Zolder ontving op 23 oktober 2019 haar 2de SAVE label. De gemeente ondertekende het SAVE-charter reeds in 2012 en begon een nieuw actieplan in 2016. Dat werd in 2019 succesvol afgerond.

Met de aanwerving van een mobiliteitsambtenaar bewijst de gemeente dat ze verkeersveiligheid serieus neemt. De verkeersveiligheid in de schoolomgeving werd aangepakt en de schoolroutes geanalyseerd. Een plan met de gewenste snelheidsregimes werd opgesteld.. Heel wat wegen gaan van 70 naar 50 km/u. Het centrum is al langer een zone 30. De gemeente wil ook de komende jaren extra inzetten op verkeersveiligheid. Wie weet komt er een 3de actieplan.

 

191021-heusdenzolder2


Oudenburg ondertekent het 113e SAVE-charter

In aanwezigheid van een 50-tal lagere schoolkinderen en het voltallige schepencollege ondertekende Stad Oudenburg deze ochtend het SAVE-charter. Omdat verkeersveiligheid voor, maar hier ook met inbreng van de kinderen gebeurt, werden zij in het bijzonder bevraagd over onveilige punten. Op de kindergemeenteraad – met kinderschepencollege!  – zal dan teruggekoppeld worden, waarna samen met de volwassenen zal gezocht worden naar passende oplossingen. Maar ook de senioren worden niet vergeten in Oudenburg: een analyse van veilige voetpaden, bijvoorbeeld, wordt door de seniorenadviesraad voorgesteld. En zo worden verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid echt een thema, gedragen door jong en oud.

to1.jpg”>to1-300×225.jpg” alt=”191021-Oudenburg-foto1″ width=”300″ height=”225″ />

 

to2.jpg”> 


Berlare ontvangt het 78e SAVE-label

De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van de verschillende lagere scholen in Berlare werken al een hele week lang aan het thema verkeersveiligheid. Een verkeersquiz, een oefening rond rem- en stopafstand van een naderende auto, een fietsparcours, …: het kwam er allemaal aan bod. Vandaag werd de week feestelijk afgesloten met een leerrijke fietstocht én overhandiging van het tweede SAVE-label. Omdat verkeersveiligheid voor de zwakke – vaak jonge – weggebruiker echt wel prioriteit blijft in Berlare!

 

191011-Berlare-labeling


Hooglede ondertekent het 112e SAVE-charter

Gemeente Hooglede ondertekende zopas, op deze vrijdag 27 september, het 112e SAVE-charter Steden & Gemeenten. Met de ondertekening wenst ze telkens opnieuw de kaart te trekken voor een kindvriendelijke mobiliteit. Wat kan beter, waar kan bijgestuurd worden en vooral verder blijven werken aan de mobiliteit van morgen: da’s de uitdaging waarvoor we met z’n allen staan.

Vandaag werd alvast een mooi educatief project gefinaliseerd: de leerlingen die hadden deelgenomen aan de wedstrijd Ontwerp je eigen verkeersbord, zagen hun winnende bord in het echt geplaatst in de schoolomgevingen. Proficiat aan alle deelnemers, dankjewel aan Gemeente Hooglede!

IMG_20190927_155131[1]


Sint-Laureins ondertekent het 111e SAVE-charter

Vandaag was het Strapdag in (onder andere) de verschillende lagere scholen van de Oost-Vlaamse gemeente Sint-Laureins. De kinderen van het zesde leerjaar trokken, onder begeleiding van Lala de Koala, met de fiets de straten op. Een belangrijk educatief project is dat, omdat deze kinderen volgend jaar naar Eeklo of Maldegem naar school moeten gaan.

Na het zingen van het Straplied tekenden het gemeentebestuur en de lokale politie van Meetjesland-Centrum het SAVE-charter Steden & Gemeenten. Met de dorpskernvernieuwing, waarbij al expliciet gekozen wordt voor meer veiligheid aan de schoolpoort, wordt nu een eerste stap gezet. Maar daar blijft het niet bij. Een nieuw samen te stellen werkgroep Verkeersveiligheid zal ook verdere concrete actiepunten aanduiden, waarna we dit alles in een SAVE-actieplan gieten. Omdat elk verkeersslachtoffer er één teveel is!

 

190920-St-Laureins-ondertekening


Stad Brussel ondertekent het SAVE-charter

In de stad Brussel werd op maandag 1 juli het SAVE-charter ondertekend. Daarmee is Brussel de tweede gemeente in het Brusselse gewest die in het SAVE-traject stapt.

Het STOP-principe werd al opgenomen in het meerderheidsakkoord van Brussel-stad, maar via het charter en de expertise van de vzw Vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen kan de stad nu verder haar prioriteiten uitwerken en evalueren.

Verkeersveiligheid is belangrijk voor Brussel-Stad. Zo wil de ze de zone 30 verder uitbreiden, binnen de logica van het Gewestelijk Mobiliteitsplan. Daarom gaan ze de verkeerscirculatie herorganiseren. Door het doorgaand verkeer maximaal te beperken en de weginfrastructuur aan te passen, zal de stad de snelheid effectief beperken. Bovendien wil de stad Brussel zorgen voor meer fietsinfrastructuur en veilige en aangename schoolomgevingen.

 

ondertekeningbrussel010719bis

 


Pepingen ondertekent het 110e SAVE-charter

In de gemeente Pepingen werd op zaterdag 22 juni het 110e SAVE-charter ondertekend. Verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente, dat kwam ook naar voor tijdens de Burgercafés en in de Grote Pepingse Enquête.

Het gemeentebestuur gaat nu een actieplan uitwerken. Daarin wordt onder meer gewerkt rond het STOP-principe en de afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren. Door het charter te ondertekenen is de eerste stap gezet en geeft de gemeente een signaal om blijvend werk te maken van verkeersveiligheid.

 

pepingen


Zandhoven ontvangt het 77e SAVE-label

Op donderdag 20 juni ontving de gemeente Zandhoven het 77ste SAVE label voor steden en gemeenten. Op de dag dat de gemeente fietsdiploma’s uitreikte aan de leerlingen van het 6de jaar lager onderwijs kreeg ze van ons haar 2de SAVE-label. Een beloning voor de blijvende inzet van de gemeente. Voor Zandhoven stopt het SAVE-verhaal hier echter niet. De gemeente schreef zich in voor het VVG-traject (Verkeersveilige gemeente) van de provincie Antwerpen. Ook wij werken in ditproject mee aan meer verkeersveiligheid, in Zandhoven en in de rest van de provincie Antwerpen.

We rekenen er dus op dat de gemeente in de toekomst verder inzet op verkeersveiligheid en feliciteren hen alvast met het behalen van hun 2de SAVE-label.

 

zandhoven

 

 


Balen ondertekent het 109e SAVE-charter

In de gemeente Balen werd op donderdag 20 juni het 109e SAVE-charter ondertekend. De gemeente was door de provincie Antwerpen geselecteerd  als VVG (Verkeersveilige)gemeente; De ondertekening van het SAVE-charter is het begin van een traject dat moet leiden tot meer verkeersveiligheid. Samen met het VSV, Tridee, de provincie Antwerpen en de federale diensten van de gouverneur biedt OVK-SAVE ondersteuning om dit doel te bereiken.

Het charter werd ondertekend door Burgemeester Johan Leysen, de Schepen van mobiliteit Werner Hens en de politiecommissaris. Voor OVK tekende onze voorzitster Annemie Hemelaers.

 

190620-Balen


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be