Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Archief van ‘Updates’

SAVE 2.0 genomineerd!

Onze SAVE 2.0, de nieuwe methodiek om lokale verkeersveiligheid te verbeteren, was één van de drie genomineerden voor de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs. Gisteren, op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid, konden alle aanwezigen stemmen op hun favoriete project. Toch was het niet onze SAVE 2.0, noch het fietsproject van de Gentse Flikken, maar wel de School-straten van Hoogstraten dat de Prijs in ontvangst mocht nemen.

Het filmpje dat speciaal voor deze nominatie werd gemaakt, vindt u hier.

SAVE 2.0 is een samenwerking tussen OVK-SAVE en het Ministerie Openbare Werken (MOW). Brugge is pilootstad voor dit project.

190130_save_uitwisselingsdag_291


Poperinge ontvangt het 74e SAVE-label

Na een eerdere labeluitreiking in 2017 mocht Stad Poperinge vandaag al een tweede SAVE-label ontvangen, na geleverde inspanningen voor veiliger verkeer. Zo werden onder meer de schoolomgeving van het Sint-Franciscusinstituut en het Sint-Janscollege heringericht, werden enkele nieuwe vaste zones 30 ingevoerd en een schoolstraat op proef ingevoerd bij Freinetschool De Torteltuin.

Maar ook en vooral werd werk gemaakt om elkeen op de fiets te krijgen, met (bijvoorbeeld) een nieuw Blue-bikepunt, gebruiksvriendelijkere fietsenstallingen en openbare fietspompen. Met blijvende aandacht voor verkeerseducatie en controle.

De aanvraag voor een derde SAVE-actiejaar werd genoteerd. Keep up the good work, Stad Poperinge!

 

190228-Poperinge


Sint-Niklaas ontvangt het 73e SAVE-label

Na eerdere labelingen (in 2013 en 2015) ontving Stad Sint-Niklaas op vrijdag 15 februari nu ook een derde SAVE-label. Realisaties uit dit derde actieplan zijn onder meer een doorgedreven ongevallenanalyse, sterke implementatie van het STOP-principe (verkeersluwe binnenstad, sturend parkeerbeleid, integraal fietsbeleid) en vooral veel aandacht naar veilige schoolomgevingen. Het was dan ook in de heraangelegde schoolomgeving van de St-Carolusschool dat het label plechtig werd overhandigd. Proficiat!

190215-StNiklCarolus


SAVE-uitwisselingsdag “Samen-werken aan een verkeersveilige omgeving”

Meer dan 80 aanwezigen, die het barre weer trotseerden, maakten van de SAVE-uitwisselingsdag een echt succes. Burgemeesters, schepenen en mobiliteitsprofessionals kwamen samen om ideeën en projecten rond verkeersveiligheid uit te wisselen.

Op deze tweede uitwisselingsdag konden de deelnemers kiezen uit zes verschillende workshops. Handhaving, openbare ruimte, gedragsverandering, zwaar verkeer, samenwerking,…het kwam allemaal aan bod.

De workshop rond het innovatieve SAVE 2.0 kende groot succes. SAVE 2.0 wil ongevallen voorkomen door deze grondig te analyseren, en op basis daarvan doelgerichte maatregelen te treffen. Daarbij wordt rekening gehouden met omgevingsfactoren maar ook met het gedrag en de interactie tussen de verschillende weggebruikers.

Op deze tweede uitwisselingsdag zagen we dat verkeersveiligheid voor veel steden en gemeenten steeds belangrijker wordt. Het was mooi te zien hoe gemeenten van elkaar leren en elkaar versterken om te komen tot een beter preventiebeleid.

save_uitwisselingsdag


Merelbeke ontvangt het 72e SAVE-label

De gemeente werkte onder andere aan de opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse, voerde een eerste fietsstraat in in de omgeving van de school in de Kloosterstraat en voerde een sensibiliserende campagne om de zones 30 te respecteren. Daarnaast werd ook duidelijk de kaart getrokken van samenwerking, dit zowel “intro muros” (tussen de gemeentediensten onderling) als naar andere organisaties toe, zoals bv. met Inter vzw, de Voetgangersbeweging, AWV, Mobiel 21, etc. Mooi zo!


Kuurne ondertekent het 101e SAVE-charter

In aanwezigheid van de voltallige gemeenteraad werd gisteren, donderdag 13 december, het SAVE-charter door gemeente Kuurne ondertekend. Vooral voor de politiezone VLAS was dit wel heel bijzonder aangezien ook de andere aangesloten gemeenten Lendelede en Kortrijk al SAVE-gemeenten zijn. De voorbije legislatuur heeft Kuurne vooral ingezet op de fiets. Fietsen moet immers nog aantrekkelijker en veiliger gemaakt worden, vooral aan de schoolomgevingen in het centrum.
181213-Kuurne-foto


Wetteren ontvangt het 71e SAVE-label

Wetteren was op 22 september 2011 de eerste gemeente om het SAVE-charter te ondertekenen en kreeg twee jaar later als eerste gemeente een SAVE-label. Op 13 december 2018 werd een derde actieplan succesvol afgerond en beloond met een nieuw SAVE-label.
Een grote uitbreiding van de zone 30 op het grondgebied, de grondige heraanleg van de omgeving van het Scheppersinstituut, de opening van een eerste Wetterse fietsstraat: alle getuige ze van een continue inzet van het gemeentebestuur voor verkeersveiligheid.
1811213-Wetteren-foto


Laarne ontvangt het 70e SAVE-label

Gemeente Laarne ontving gisteren, donderdag 13 december, haar derde (!) SAVE-label na twee jaar werken aan een veiliger verkeer in de gemeente. In het voorbije actieplan werd vooral hard ingezet op preventie. Samen met de partners (politie, scholen, vrijwilligers) wordt geprobeerd om ongevallen in de eerste plaats te voorkomen. En dat kan op verschillende manieren. Kinderen krijgen een dodehoekpreventie, trage wegen worden opgewaardeerd, het gemotoriseerd verkeer wordt beperkt in bepaalde straten, … En dit alles telkens met dezelfde doelstelling, namelijk dat het verkeer veiliger wordt voor iedereen.
181213-Laarne-foto


Maarkedal ontvangt het 69e SAVE-label

In het mooie Maarkedal konden we op dinsdag 11 december het SAVE-label overhandigen aan het gemeentebestuur. Tijdens het voorbije actieplan werden vooral de schoolomgevingen verkeersveiliger gemaakt. Een schoolroutekaart (die de veiligste route aangeeft om naar school te komen) werd aangemaakt en ook infrastructurele aanpassingen werden genomen. Maar ook fietspaden werden aangelegd. Vooral het Hollebeekpad, zo’n 22 km lang fietspad rond de gemeente, is een mooi alternatief voor de openbare weg, waardoor de kinderen toch veilig naar school kunnen fietsen. In de toekomst plant de gemeente om nog meer in te zetten op de uitbreiding van het trage wegen-netwerk, teneinde zo ook een een fietsvriendelijke gemeente te worden.181211-Maarkdal-foto


Vilvoorde ontvangt het 68e SAVE-label

De stad Vilvoorde kreeg haar labeluitreiking na 2 jaar werken rond verkeersveiligheid. Een deel van de Leuvensestraat en het hele marktplein werden autovrij. Er werden op vraag en met steun van de scholen verschillende schoolstraten ingericht. Er kwam een gecentraliseerd fietsexamen voor de leerlingen van de lagere scholen.

Daarnaast werd een mobiliteitsraad opgericht waar lokale actoren samen werken aan meer verkeersveiligheid. En dat is misschien wel het voornaamste actiepunt, de samenwerking tussen de verschillende actoren. Met de “s” van SAVE: zo hoort het.

Maar daar houdt het niet op. Ook naar de toekomst toe blijft werken aan verkeersveiligheid belangrijk. Het infrastructuurbudget wordt de volgende jaren verder opgetrokken. En de stad wil werk maken van een tweede SAVE-actieplan.


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be