Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Archief van ‘Updates’

Stad Brussel ondertekent het SAVE-charter

In de stad Brussel werd op maandag 1 juli het SAVE-charter ondertekend. Daarmee is Brussel de tweede gemeente in het Brusselse gewest die in het SAVE-traject stapt.

Het STOP-principe werd al opgenomen in het meerderheidsakkoord van Brussel-stad, maar via het charter en de expertise van de vzw Vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen kan de stad nu verder haar prioriteiten uitwerken en evalueren.

Verkeersveiligheid is belangrijk voor Brussel-Stad. Zo wil de ze de zone 30 verder uitbreiden, binnen de logica van het Gewestelijk Mobiliteitsplan. Daarom gaan ze de verkeerscirculatie herorganiseren. Door het doorgaand verkeer maximaal te beperken en de weginfrastructuur aan te passen, zal de stad de snelheid effectief beperken. Bovendien wil de stad Brussel zorgen voor meer fietsinfrastructuur en veilige en aangename schoolomgevingen.

 

ondertekeningbrussel010719bis

 


Pepingen ondertekent het 110e SAVE-charter

In de gemeente Pepingen werd op zaterdag 22 juni het 110e SAVE-charter ondertekend. Verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente, dat kwam ook naar voor tijdens de Burgercafés en in de Grote Pepingse Enquête.

Het gemeentebestuur gaat nu een actieplan uitwerken. Daarin wordt onder meer gewerkt rond het STOP-principe en de afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren. Door het charter te ondertekenen is de eerste stap gezet en geeft de gemeente een signaal om blijvend werk te maken van verkeersveiligheid.

 

pepingen


Zandhoven ontvangt het 77e SAVE-label

Op donderdag 20 juni ontving de gemeente Zandhoven het 77ste SAVE label voor steden en gemeenten. Op de dag dat de gemeente fietsdiploma’s uitreikte aan de leerlingen van het 6de jaar lager onderwijs kreeg ze van ons haar 2de SAVE-label. Een beloning voor de blijvende inzet van de gemeente. Voor Zandhoven stopt het SAVE-verhaal hier echter niet. De gemeente schreef zich in voor het VVG-traject (Verkeersveilige gemeente) van de provincie Antwerpen. Ook wij werken in ditproject mee aan meer verkeersveiligheid, in Zandhoven en in de rest van de provincie Antwerpen.

We rekenen er dus op dat de gemeente in de toekomst verder inzet op verkeersveiligheid en feliciteren hen alvast met het behalen van hun 2de SAVE-label.

 

zandhoven

 

 


Balen ondertekent het 109e SAVE-charter

In de gemeente Balen werd op donderdag 20 juni het 109e SAVE-charter ondertekend. De gemeente was door de provincie Antwerpen geselecteerd  als VVG (Verkeersveilige)gemeente; De ondertekening van het SAVE-charter is het begin van een traject dat moet leiden tot meer verkeersveiligheid. Samen met het VSV, Tridee, de provincie Antwerpen en de federale diensten van de gouverneur biedt OVK-SAVE ondersteuning om dit doel te bereiken.

Het charter werd ondertekend door Burgemeester Johan Leysen, de Schepen van mobiliteit Werner Hens en de politiecommissaris. Voor OVK tekende onze voorzitster Annemie Hemelaers.

 

190620-Balen


Jette ondertekent het SAVE-charter

In de gemeente Jette werd op dinsdag 4 juni het SAVE-charter ondertekend.

Daarmee is Jette de eerste Brusselse gemeente die dit doet.

Voor de gemeente is dit een herbevestiging van hun engagement om heel concreet te werken rond verkeersveiligheid.

Jette is dan ook al langer een voortrekker inzake verkeersveiligheid in het Brusselse Gewest.  

Hopelijk inspireert dit andere Brusselse gemeenten om ook met het charter actief te werken aan verkeersveiligheid.

Het charter werd ondertekend door Hervé Doyen (Burgemeester), Nathalie De Swaef (Schepen van mobiliteit), Bernard Van Nuffel (Schepen van ondermeer energie en wagenpark), politiecommissaris Vandorpe en gemeentesecretaris Benjamin Goeders.

 

jette040619


Diepenbeek ondertekent het 108e SAVE-charter

In de gemeente Diepenbeek werd op dinsdag 28 mei het 108e SAVE-charter ondertekend. De gemeente werkt aan een actieplan om de gemeentewegen veiliger te maken. Zo gaan ze aantal fietsoversteken beter beveiligen. Ook de spoorwegoversteken en de gewestwegen zijn een belangrijk aandachtspunt.

Het charter werd ondertekend door Rik Kriekels Burgemeester en Hugo Leroux Schepen van mobiliteit.

diepenbeek


Zemst, Steenokkerzeel en Kampenhout ondertekenen het SAVE-charter

De gemeentebesturen van Zemst, Steenokkerzeel en Kampenhout en de politiezone KASTZE hebben woensdag 22 mei officieel het SAVE-charter Steden & Gemeenten ondertekend.
De drie gemeenten die samen in de politiezone KASTZE zitten, onderstrepen hiermee hun engagement om samen werk te maken van veiliger verkeer.
Concreet betekent dit dat de gemeenten een zevenstappenplan van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) moeten volgen. Zo moet er onder meer een verkeersveiligheidsanalyse gebeuren.

190525-KASTZE


Lint ondertekent het 104e SAVE-charter

In de gemeente Lint werd op dinsdag 14mei het 104e SAVE-charter ondertekend. Het ongevallencijfer is Lint ligt laag, maar dit wil niet zeggen dat de gemeente op haar lauweren mag rusten. Een actief, of liever activerend, beleid rond veilig(er) verkeer maakt essentieel deel uit van haar beleid.

Het charter werd ondertekend door Harry Debrabandere Burgemeester, – Rudy Verhoeven Schepen van mobiliteit en de korpschef Ivo Vereycken. Voor OVK ondertekende onze gedelegeerd bestuurder Koen Van Wonterghem.

 

190514-Lint


Bredene ontvangt het 76e SAVE-label

Gemeente Bredene kon, naar aanleiding van de positieve eindevaluatie van haar derde (!) SAVE-actieplan, nu ook haar derde SAVE-label bekomen. Omdat we duidelijk merken dat verkeersveiligheid geen loos woord is in deze gemeente, en dit uit zich in vele acties: verkeerslessen, lessen dodehoek, fietsexamen, verbeteren veiligheid schoolomgevingen, opfrissen verkeerwetgeving, fietslichtcontroles, actie Veilig schoolbegin, … Naar de toekomst toe wil Bredene evolueren naar een nieuw soort samenwerking met ons, waarin diezelfde zorg voor verkeersveiligheid voor kinderen en jongeren opnieuw centraal zal staan.  Dankjewel daarvoor!

 

190513-Bredene


Merksplas ontvangt het 75e SAVE-label

Op donderdag 9 mei ontving de gemeente Merksplas het 75ste SAVE label voor steden en gemeenten.

De gemeente zetten de afgelopen jaren dan ook sterk in op verkeersveiligheid. Ondertussen hebben 4 op de 5 gemeentewegen een fietspad, bijkomende fietspaden zijn in aantocht. Nieuwe wijken krijgen fietsdoorsteken zodat fietsen vanzelfsprekend wordt.

Ook burgerparticipatie is belangrijk, zo kreeg de gemeente 470 reacties bij de opmaak van de schoolrouteplan.

We rekenen erop dat de gemeente in de toekomst verder inzet op verkeersveiligheid en feliciteren hen alvast met het behalen van hun 1ste label.

 

190509-Merksplas


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be