Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Archief van ‘Updates’

Maarkedal ontvangt het 69e SAVE-label

In het mooie Maarkedal konden we op dinsdag 11 december het SAVE-label overhandigen aan het gemeentebestuur. Tijdens het voorbije actieplan werden vooral de schoolomgevingen verkeersveiliger gemaakt. Een schoolroutekaart (die de veiligste route aangeeft om naar school te komen) werd aangemaakt en ook infrastructurele aanpassingen werden genomen. Maar ook fietspaden werden aangelegd. Vooral het Hollebeekpad, zo’n 22 km lang fietspad rond de gemeente, is een mooi alternatief voor de openbare weg, waardoor de kinderen toch veilig naar school kunnen fietsen. In de toekomst plant de gemeente nog meer in te zetten op de uitbreiding van het trage wegen-netwerk, om zo ook een een fietsvriendelijke gemeente te worden.181211-Maarkdal-foto


Vilvoorde ontvangt het 68e SAVE-label

De stad Vilvoorde kreeg haar labeluitreiking na 2 jaar werken rond verkeersveiligheid. Een deel van de Leuvensestraat en het hele marktplein werden autovrij. Er werden op vraag en met steun van de scholen verschillende schoolstraten ingericht. Er kwam een gecentraliseerd fietsexamen voor de leerlingen van de lagere scholen.

Daarnaast werd een mobiliteitsraad opgericht waar lokale actoren samen werken aan meer verkeersveiligheid. En dat is misschien wel het voornaamste actiepunt, de samenwerking tussen de verschillende actoren. Met de “s” van SAVE: zo hoort het.

Maar daar houdt het niet op. Ook naar de toekomst toe blijft werken aan verkeersveiligheid belangrijk. Het infrastructuurbudget wordt de volgende jaren verder opgetrokken. En de stad wil werk maken van een tweede SAVE-actieplan.


Maaseik ondertekent het 100e SAVE-charter

Het bijzonder charmante stadje Maaseik was toneel voor de ondertekening van het 100e SAVE-charter. In aanwezigheid van stadsbestuur, politie, heel wat van onze OVK-leden (uit Limburg en daarbuiten) en de gedeputeerde voor verkeersveiligheid Jean-Paul Peuskens werd het charter ondertekend in de statige raadzaal.

Maaseik wil actief inzetten op meer verkeersveiligheid en extra inspanningen leveren om deze te verhogen. Enkele infrastructurele werken die al begonnen zijn, tonen aan dat het gemeentebestuur hier wel al aandacht aan schenkt, zoals de aanleg van verschillende fietspaden (Rotemerlaan, Breeërweg, Gruitroderlaan en Diestersteenweg) en een rotonde en oversteekvoorzieningen ter hoogte van de schoolomgeving bij de Sint-Jansberg. In het nieuwe actieplan zal vooral de inzet op sensibilisatie van inwoners / bestuurders in het kader van gedragswijziging in het verkeer een belangrijk actiepunt worden. To be continued!

 

180703-Maaseik


Izegem ontvangt het 67e SAVE-label

Ook stad Izegem werd bekroond met een labeluitreiking na anderhalf jaar werken rond verkeersveiligheid. Heel concreet ging het onder meer de bevraging van de jeugdraad voor infrastructurele aanpassingen rond jeugdlokalen, snelheidsremmende maatregelen bij de schoolpoorten (Lendeleedsestraat en Leenstraat), nieuwe trage verbinding aan de school in de Bosmolens. Maar het voornaamste actiepunt was wel de samenwerking tussen de verschillende actoren. Met de “s” van SAVE: zo hebben we het graag!

 

180703-Izegem


Glabbeek ontvangt het 66e SAVE-label

Ook Glabbeek bekwam na een geslaagde actieperiode een SAVE-label. Na het in kaart brengen van missing links voor voetgangers en fietsers en een analyse van de gevaarlijke verkeerspunten werden volgende prioriteiten naar voor geschoven: veiligere schoolomgeving, de aanleg van een (boven)lokaal functioneel fietsroutenetwerk, een hogere pakkans voor overtreders en trajectcontrole en aanpassingen aan de gevaarlijke steenweg N29 (in samenspraak met AWV). Het was in de nieuwe school De Springplank dat het label uitgereikt werd. Deze gemeenteschool werd heel wat veiliger dankzij een autoluwe voorzijde, nieuwe voetpaden en knipperende LED-lichten bij de zebrapaden.

180702-Glabbeek


Wielsbeke ontvangt het 64e SAVE-label

180628-WielsbekeEnkele concrete realisaties uit het actieplan van Wielsbeke zijn de hernieuwde aanleg van de dorpskern in Sint-Baafs-Vijve, met de eerste twee fietsstraten van de gemeente. Andere actiepunten waren: een dodehoek-sensibilisatie voor de leerlingen van de basisschool, de plaatsing van een mobiele vrachtwagensluis om het zwaar vervoer uit de dorpskern te weren, de aanleg van enkele trage wegen, de lancering van een nieuwe fietsroute en meer gescheiden fietspaden.


Grobbendonk ontvangt het 63e SAVE-label

Gemeente Grobbendonk concretiseerde haar engagement onder meer door de opmaak van een nieuwe schoolroutekaart, het aanbod van een dodehoek-sensibilisatie en de herinrichting van het Astridplein, waardoor de verschillende in- en uitgangen van de school daar conflictvrij zijn gemaakt.

Voor deze labeluitreiking werden ook de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar uit de basisscholen van Grobbendonk en Bouwel uitgenodigd. Samen keken we naar “Joske op weg”, een ludiek theaterstuk waarin, zonder belerend te willen zijn, enkele basisregels van veilig fietsen zijn opgenomen. Leuk!


Hoogstraten ontvangt het 62e SAVE-label

Na de charterondertekening twee jaar geleden is hard geïnvesteerd in verkeersveiligheid en -leefbaarheid. Dit uit zich onder andere in nieuwe of verbeterde fietspaden, veilige schoolomgevingen, invoering van een adviesroute voor vrachtwagens enzovoort. Belangrijk is ook de aanstelling van een mobiliteitsambtenaar, waardoor verkeersveiligheid  een constant aandachtspunt wordt.SAVE-label-Hoogstraten


Merelbeke ondertekent het SAVE-charter

De 80e gemeente die het SAVE-charter ondertekent is Merelbeke. De gemeente kreeg een aantal jaar geleden ook al het SAVE-label voor verenigingen. Nu zijn ze dus op weg om ook het SAVE-label voor gemeenten te kunnen ontvangen.

Het SAVE-actieplan werd ook hier al voor de ondertekening opgemaakt en gaat al meteen van start. Het is een uitgebreid actieplan waarbij er oog is voor analyse maar ook voor actie. Er werd ook een werkgroep opgericht die de voortgang van de acties uit het SAVE-actieplan zal opvolgen. Enkele acties zijn bv.: een ongevalsanalyse in schoolomgevingen, verder uitwerken van de trage wegen, acties rond verkeerseducatie en informeren rond verkeer en mobiliteit…

Merelbeke


Grobbendonk ondertekent het SAVE-charter

Op 9 mei 2017 ondertekende Grobbendonk  het SAVE-charter. Ze gaan hierbij als 79e in Vlaanderen en als 25e in de provincie Antwerpen, het engagement aan om nog meer te doen rond verkeersveiligheid. De ondertekening nam plaats nadat de leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar een voorstelling zagen rond verkeer. Er werd ook meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om de leerlingen de vernieuwde schoolroutekaart mee te geven en enkele verkeersveilige gadgets.

Het SAVE-actieplan van Grobbendonk werd al voor de ondertekening van het SAVE-charter opgemaakt. Een van de acties is onder andere het verspreiden van de vernieuwde schoolroutekaart, bij deze een actie die al uitgevoerd werd. Daarnaast zijn onder andere de volgende acties nog gepland: een ongevalsanalyse, de accentuering en verbetering van de zichtbaarheid van verschillende oversteekplaatsen, dode hoek educatie, aankoop nieuwe smiley-borden…

 

Grobbendonk 1


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be