Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Archief van ‘Standaard’

190130_save_uitwisselingsdag_004


190130_save_uitwisselingsdag_124


Merelbeke ondertekent het SAVE-charter

De 80e gemeente die het SAVE-charter ondertekent is Merelbeke. De gemeente kreeg een aantal jaar geleden ook al het SAVE-label voor verenigingen. Nu zijn ze dus op weg om ook het SAVE-label voor gemeenten te kunnen ontvangen.

Het SAVE-actieplan werd ook hier al voor de ondertekening opgemaakt en gaat al meteen van start. Het is een uitgebreid actieplan waarbij er oog is voor analyse maar ook voor actie. Er werd ook een werkgroep opgericht die de voortgang van de acties uit het SAVE-actieplan zal opvolgen. Enkele acties zijn bv.: een ongevalsanalyse in schoolomgevingen, verder uitwerken van de trage wegen, acties rond verkeerseducatie en informeren rond verkeer en mobiliteit…

Merelbeke


Grobbendonk ondertekent het SAVE-charter

Op 9 mei 2017 ondertekende Grobbendonk  het SAVE-charter. Ze gaan hierbij als 79e in Vlaanderen en als 25e in de provincie Antwerpen, het engagement aan om nog meer te doen rond verkeersveiligheid. De ondertekening nam plaats nadat de leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar een voorstelling zagen rond verkeer. Er werd ook meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om de leerlingen de vernieuwde schoolroutekaart mee te geven en enkele verkeersveilige gadgets.

Het SAVE-actieplan van Grobbendonk werd al voor de ondertekening van het SAVE-charter opgemaakt. Een van de acties is onder andere het verspreiden van de vernieuwde schoolroutekaart, bij deze een actie die al uitgevoerd werd. Daarnaast zijn onder andere de volgende acties nog gepland: een ongevalsanalyse, de accentuering en verbetering van de zichtbaarheid van verschillende oversteekplaatsen, dode hoek educatie, aankoop nieuwe smiley-borden…

 

Grobbendonk 1


Wichelen ontvangt het SAVE-label

Onder het oog van de leerlingen uit het 5e leerjaar van de gemeenteschool De Meander, ontving Wichelen op vrijdag 31 maart als 36e gemeente in Vlaanderen het SAVE-label. In de provincie Oost-Vlaanderen is dit de 12e labeluitreiking waar ze voorafgegaan werden door Berlare, Destelbergen, Geraardsbergen, Sint-Niklaas (2 labels), Wetteren (2 labels), Laarne (2 labels), Waarschoot en Zele.

De labeluitreiking in Wichelen is meteen ook een primeur. Doordat Wichelen het SAVE-label krijgt, is de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen de eerste meergemeentezone waarbij alle gemeenten het SAVE-label ontvangen hebben.

Enkele acties die uitgevoerd werden in Wichelen zijn: een ongevalsanalyse, infrastructurele ingrepen in verschillende schoolomgevingen, de scouts van Serskamp, het station van Schellebelle en het station van Serskamp, het inventariseren van de trage wegen in Wichelen…

Foto: RDL, het nieuwsblad


Zoutleeuw ontvangt het SAVE-label

Zoutleeuw is de 5e Vlaams-Brabantse gemeente die het SAVE-label ontvangt en de 35e in Vlaanderen.

De schepen aan het woord: “SAVE Steden & Gemeenten herinnert Zoutleeuw er constant aan om verkeersveiligheid hoog op de agenda te houden. Het SAVE-charter is daarbij meer dan een checklist. Het moet doordringen in het DNA van ons beleid. Alleen op die wijze kunnen we ons denken en handelen rond mobiliteit en veiligheid verbeteren. De confrontatie met het engagement van het SAVE-charter en het SAVE-label, wijst ons dagelijks op onze verantwoordelijkheid.”

Enkele acties die werden uitgevoerd zijn: het opmaken van een ongevalsanalyse, investeringen in verschillende fietspaden en trage wegen, plaatsen van nieuwe fietsenstallingen waar nodig, enkele snelheidsremmende maatregelen in schoolomgevingen en op de wegen naar scholen, opmaak van een schoolroutekaart, een sensibilisatie-actie waarbij eigen ‘weer een auto minder in Zoutleeuw’ plakkaatjes voor aan de fiets werden uitgedeeld…

Het Nieuwsblad-VRS

Nieuwsblad-VRS


Lubbeek ontvangt het SAVE-label

Op woensdag 22 maart ontving Lubbeek hun SAVE-label. Het is het 34e SAVE-label dat uitgereikt wordt in Vlaanderen en het 4e in Vlaams-Brabant. De uitreiking van het SAVE-label is voor Lubbeek heel belangrijk. Het beleid draagt verkeersveiligheid en -leefbaarheid hoog in het vaandel.

Een van de belangrijkste acties die werd gerealiseerd is bijvoorbeeld het invoeren van een snelheidsregime van 50km/u in heel Lubbeek, enkel op enkele steenwegen wordt 70km/u behouden. Kleine landelijke wegen met een gevaarlijk regime van 90km/u behoren definitief tot het verleden. Aan de scholen en in de dorpskernen geldt er een limiet van 30km/u. De veiligheid van de kinderen en de burgers staat voorop.

Fiets-en voetpaden  werden aangelegd of verbeterd, er werd de nodige aandacht geschonken aan de weginfrastructuur, o.a. het aanbrengen van wegversmallingen. Er werden enkele trage wegen terug opengesteld en toegankelijk gemaakt. Zo kan men langs rustige voetwegen veilig wandelen, naar school gaan of het dorpscentrum bereiken.

Ook voor Lubbeek is de uitreiking van dit SAVE-label geen eindpunt. De gemeente wil een tweede actieplan opstellen.

Lubbeek

Fernand Goyens


Schelle ontvangt het SAVE-label

Schelle is na Hemiksem de tweede gemeente in de PZ Rupel (Boom, Hemiksem, Niel Rumst, Schelle) die het SAVE-label krijgt. Het is het 6e SAVE-label dat uitgereikt wordt in Antwerpen, het 33e in Vlaanderen. De gemeente ging in juli 2015 aan de slag met hun SAVE-actieplan en ruim een jaar later werd dit positief geëvalueerd. Enkele uitgevoerde acties zijn onder andere: inventarisatie van de aandachtspunten voor minder mobiele weggebruikers, heel wat investeringen in voetpaden en fietspaden, voorbereidingen voor het installeren van ANPR-camera’s op het grondgebied, het promoten van de ZEBRA-kit bij scholen.

Voor de gemeente is dit geen eindpunt. Ze stelden zelfs al een tweede SAVE-actieplan op. Enkele acties uit dit actieplan zijn onder andere: een participatietraject rond schoolverplaatsingen in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu, het aankopen van enkele vouwfietsen voor het gemeentepersoneel, het organiseren van een autoluwe zondag in 2017, opnieuw heel wat investeringen in infrastructuur voor de zachte weggebruikers…

IMG_3933


Poperinge ontvangt SAVE-label

De stad Poperinge kreeg op 13 februari 2017 als 32e in Vlaanderen het SAVE-label omdat ze haar SAVE-actiejaar succesvol heeft afgerond. Dit is de 9e labeluitreiking in West-Vlaanderen waarbij men voorafgegaan werd door Anzegem, Deerlijk, Ledegem, Lendelede, Roeselare, Waregem, Zedelgem en Zuienkerke.

Enkele uitgevoerde acties tijdens het SAVE-actiejaar van Poperinge zijn onder andere: de aankoop van enkele nieuwe snelheidsinformatieborden en verkeerstellers, opmaak van een schoolvervoerplan voor het Sint-Franciscus Instituut, deelname aan de Car Free Day met het stadspersoneel, het plaatsen van een openbare fietspomp op de Grote Markt…

“We zijn uiteraard zeer tevreden met het label. We hebben ons geëngageerd en we wilden ons eerste actiejaar succesvol afronden. Dat is ons gelukt. We gaan er ook mee door. Een nieuw actieplan met verbeteringspunten rond verkeersveiligheid wordt voorgelegd op de volgende gemeenteraad”, aldus burgemeester Christof Dejaegher.

????????????????????????????????????


Tremelo ondertekent het SAVE-charter

De ondertekening van het SAVE-charter in Tremelo is voor hen de start van hun SAVE-traject. Ze engageren zich met de ondertekening een globaal en gecoördineerd beleid te ontwikkelen. Hun SAVE-actieplan moet nog worden opgesteld. In dit actieplan wil Tremelo een aantal acties en projecten uitwerken om alle weggebruikers, maar in het bijzonder kinderen en jongeren beter te beschermen. Deze acties en projecten zullen nauw aansluiten bij de doelstellingen die reeds werden uitgewerkt in het mobiliteitsplan, en daarop nog de nodige uitbreiding bieden wat betreft infrastructurele verbetering en sensibilisering rond verkeersveiligheid afgestemd op onze jongste weggebruikers.

Een eerste grote stap is de opmaak van een grondige knelpuntenanalyse van elke schoolomgeving en de schoolroutes, en het daarbij horende stappenplan voor de infrastructurele ingrepen die de veiligheid kan verhogen.


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be