Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Avelgem ondertekent het SAVE-charter

Op maandag 14 november 2016 ondertekende Avelgem als 19e in West-Vlaanderen en 75e in Vlaanderen het SAVE-charter Steden & Gemeenten.

“Verkeersveiligheid was één van de belangrijkste thema’s bij de bewonersbevragingen van 2012-2013 in Avelgem.” zegt schepen Koen Van Steenbrugge. “De vraag tot ondertekening van het SAVE-charter komt uit deze verkeersraad en heeft tot doel om enerzijds het mobiliteitsbeleid integraal aan te pakken en anderzijds een nieuwe drive te creëren binnen de gemeentelijke diensten voor een betere verkeersveiligheid.”

Het actieplan van Avelgem is bij de ondertekening van het SAVE-charter al af. Belangrijk bij een SAVE-actieplan is een integrale aanpak van verkeersveiligheid. Dit is ook terug te vinden in het actieplan van Avelgem. Het bestaat onder andere uit een mix van analyse (bv. Ongevalsanalyse, knelpuntenanalyse, fiets- en circulatieplan, trage wegen…), handhaving, infrastructuur (bv. Fietssnelweg Guldensporenpad, fietsfondsdossier Bevrijdingslaan-Bosstraat, schoolomgevingen…), informeren, sensibilisatie en educatie (bv. Actie rond fietseducatie, verkeersquiz…).

avelgem


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be