Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Anzegem ontvangt SAVE-label

In Anzegem werd op dinsdag 9 februari 2016, bijna dag op dag met de ondertekening van 3 jaar eerder op 6 februari 2013, het 16e SAVE-label in Vlaanderen uitgereikt. Dit is tevens het 5e SAVE-label in West-Vlaanderen, waar Bredene, Deerlijk, Zedelgem en Zuienkerke ook al het label ontvingen. De eindevaluatie van dit actieplan vond al plaats begin 2015 maar de labeluitreiking zelf liet wat op zich wachten.

De gemeente Anzegem ontvangt dit label omdat ze de acties die opgenomen werden in hun SAVE-actieplan met een paar uitzonderingen hebben uitgevoerd. De acties die werden uitgevoerd zijn onder andere: verkeersveiligheidsanalyse van de gevaarlijke punten door de politie, implementeren STOP-principe binnen alle facetten van het mobiliteitsbeleid, opmaak schoolroutekaarten, opstart van overlegplatform Bonanza met de scholen, aankoop verkeerspark…


© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be